Nowy okres świadczeniowy 500 plus
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r.) można będzie składać:
• drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r.
• tradycyjną (w formie papierowej) – od 1 kwietnia 2021 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r. to świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski drogą elektroniczna można składać za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach tel. 123881272 oraz na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.