Życzenia dla sołtysa

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa.

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Słomniki wyrazy podziękowania za pracę, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz wiele energii w realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek