burmistrzowie i wójtowie pozują do foto

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym zostało zawarte Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju na obszarze Innego Instrumentu Terytorialnego „Otulina Podkrakowska”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Ponadto dzięki wykonaniu różnego rodzaju inwestycji zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego.

pszok z lotu ptaka

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Słomniki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mogą nieodpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zbierane odpady.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewniamy bezpłatną opiekę lekarzy rodzinnych, pediatrów, stomatologów, diabetologa, rehabilitantów, ginekologa z położną oraz chirurga. Oferujemy państwu możliwość wykonania bezpłatnych badań obejmujących podstawową diagnostykę zleconą przez lekarzy naszej przychodni.

ulica Słowackiego

Zakończył się remont ul. Słowackiego w Słomnikach, czyli drogi powiatowej nr 2197K. Dzięki przeprowadzonym pracom jest bezpieczniej zarówno dla kierowców jak i pieszych, a także mieszkańców tej ulicy.