herb gminy słomniki archanioł Michał
herb gminy słomniki archanioł Michał

Zastępca Burmistrza pan Michał Chwastek został powołany na dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

procesja z figurą św. Michała

Zakończyliśmy obchody Roku Świętego Michała Archanioła w Gminie Słomniki.

traktory bronujące pole

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2024 odbywa się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64, w okresie 1-29.02.2024 r., pok. 8, I piętro.

herb gminy słomniki archanioł Michał
Stowarzyszenie Self w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury pozyskało środki z budżetu Gminy Słomniki na projekt pn. "Digitalizacja historii Słomnik".