strażacy zwijają węża na hali sportowej

27 stycznia odbyły się III Gminne Zawody Halowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zostały one zorganizowane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

logo mgck

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza na zajęciach dla dzieci podczas zimowego wypoczynku; szczegóły na plakacie.

zima na drogach, samochód jadący drogą

Przedstawiamy telefony do wykonawców zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Słomniki. W przypadku pytań i problemów z kontaktem z wykonawcami prosimy o telefon: 123881102, wew. 135.

kubły na śmieci

Przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Słomniki na pierwsze półrocze 2024 roku. Więcej informacji o odbiorze odpadów i PSZOK TUTAJ

wóz strażacki

Ochotnicza Straż Pożarna w Waganowicach zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy, dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Słomniki w ramach działania "Małopolskie OSP 2023".

Zakupiony fabrycznie nowy samochód marki Volvo FL wyprodukowany w 2023 roku jest przystosowany do przewozu 6 strażaków, zabudowany wyposażeniem pożarniczym i specjalistycznym sprzętem ratownictwa technicznego.  Inwestycja ta przyczyniła się do wzmocnienie potencjału jednostki OSP w Waganowicach oraz znacznie ułatwiła działania operacyjne jak również podniosła sprawność mobilną. Wartość samochodu wyniosła 1 100 112,00 zł w tym 45 000,00 zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 355 000,00 zł dotacji celowej przekazano z budżetu Gminy Słomniki oraz 70 000,00 zł w ramach pożyczki. Pozostała kwota jest finansowana z innych źródeł oraz wkładu własnego jednostki OSP Waganowice.

OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice