wóz strażacki

Ochotnicza Straż Pożarna w Waganowicach zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy, dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Słomniki w ramach działania "Małopolskie OSP 2023".

Zakupiony fabrycznie nowy samochód marki Volvo FL wyprodukowany w 2023 roku jest przystosowany do przewozu 6 strażaków, zabudowany wyposażeniem pożarniczym i specjalistycznym sprzętem ratownictwa technicznego.  Inwestycja ta przyczyniła się do wzmocnienie potencjału jednostki OSP w Waganowicach oraz znacznie ułatwiła działania operacyjne jak również podniosła sprawność mobilną. Wartość samochodu wyniosła 1 100 112,00 zł w tym 45 000,00 zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 355 000,00 zł dotacji celowej przekazano z budżetu Gminy Słomniki oraz 70 000,00 zł w ramach pożyczki. Pozostała kwota jest finansowana z innych źródeł oraz wkładu własnego jednostki OSP Waganowice.

OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice
OSP Waganowice