Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza na zajęciach dla dzieci podczas zimowego wypoczynku; szczegóły na plakacie.