herb gminy słomniki archanioł Michał
Stowarzyszenie Self w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury pozyskało środki z budżetu Gminy Słomniki na projekt pn. "Digitalizacja historii Słomnik".
 
Jak piszą przedstawiciele Stowarzyszenia: "Digitalizacja historii Słomnik to przede wszystkim spotkanie z ludźmi i ich historiami, które splatają się z dziejami Gminy Słomniki. W serii tej spotkamy osoby, których doświadczenie życiowe pozwoli na spojrzenie w kierunku Gminy Słomniki z innej perspektywy. Pojawią się również specjaliści i fascynacji, którzy w szczegółach opowiedzą o wielu aspektach historycznych. Część materiałów będzie miała kilka chwil, inne będą zdecydowanie dłuższe. Temu też, zapraszamy do zarezerwowania sobie czasu na spotkanie z historią Gminy Słomniki. Zdajemy sobie sprawę, że wiele tematów zostało tylko łagodnie dotkniętych, ale mamy również nadzieję, że to dopiero początek przygody z „Digitalizacją historii Słomnik. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Słomniki".
Wpieramy działalność organizacji pożytku publicznego, w ramach umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Słomniki w wysokości 18 000 zł.