traktory bronujące pole

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2024 odbywa się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64, w okresie 1-29.02.2024 r., pok. 8, I piętro.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • W terminie od 1 do 29  lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy także dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

Urząd Miejski w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64, pok. 8, I piętro, tel. 12 388 11 02, wew. 108.