herb gminy słomniki archanioł Michał

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. , poz.1899 z późn. zmn.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn. zmn)  Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

Lp.

Nr działki

Położenie  i opis

nieruchomości

Powierzchnia

I przeznaczenie

Cena dzierżawy

Dzierżawca/ Biorący w użyczenie

Okres

Dzierżawy/ użyczenia

 

1

 340/3

Słomniki,

ul. Kolejowa

część działki wraz z garażem będącym własnością

wydzierżawiającego

97,00zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

2.

381/15

Słomniki, ul. Słoneczna

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

 

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

3.

169/4

Polanowice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

 

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

4.

169/4

Polanowice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

 

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

5.

501/2

Miłocice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

6.

501/2

Miłocice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

 61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

7.

501/2

Miłocice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

8.

501/2

Miłocice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

9.

501/2

Miłocice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

10.

501/2

Miłocice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

11.

501/2

Miłocice

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

61,00 zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

12.

154/3

Polanowice

 0,04 ha pod urządzenia teletechniczne

403,00zł rocznie plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2033r.

13.

1422/5

Słomniki

część działki pod kiosk handlowy własności dzierżawcy

575,00zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

14.

162

Ratajów

0,3870ha

pod uprawy rolne

97,00zł rocznie

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

15.

76/2

Prandocin

0,50ha

pod uprawy rolne

207,00zł

rocznie

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

16.

1422/2

Słomniki

część działki pod kiosk handlowy własności dzierżawcy

262,00zł

miesięcznie

plus VAT

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

17.

428, 430/1

Kacice

0,3820ha
0,7767ha

pod uprawy rolne

166,00zł

rocznie

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2028r.

18.

483/2, 485/2, 487, 489/2, 495/2, 492, 499/4

Miłocice

1,0164ha

0,2287ha

0,2703ha

0,2595ha

0,4997ha

0,2926ha

1,2315ha

pod uprawy rolne

287,00 zł rocznie

dotychczasowy dzierżawca, przedłużenie umowy

01.01.2024r.-31.12.2025r.

19.

244/3

Muniakowice

0,60ha

pod uprawy rolne

brak- użyczenie

na złożony  wniosek

01.01.2024r.-31.12.2025r.

Uchwałami:  NR LII/710/23 oraz NR LII/711/23 z dnia 09.11.2023r. Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy w/w nieruchomości , na czas oznaczony.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicę ogłoszeń , na stronie internetowej , BIP, oraz informacja o wywieszeniu wykazu w  Gazecie Wyborczej.

Słomniki  dnia, 16.11.2023r.