burmistrz z czekiem

Gmina Słomniki pozyskała dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę drogową, sportową i komunalną; w ramach dedykowanych programów na sumę 564 565 zł.

W ramach pozyskanych funduszy w bieżącym roku zrealizujemy:

z Programu Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa: wymiana nawierzchni syntetycznej przy LKS Słomniczanka w Prandocinie Wysiołku - całość zadania 570 000 zł, w tym dofinansowanie 166 690 zł.

z Programu Małopolskie OSP 2024: remont sali w remizie OSP Prandocin i kurs pierwszej pomocy dla wszystkich jednostek gminnych OSP - całość zdania 113 000 zł, w tym dofinansowanie 47 875 zł.

z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Prandocinie Iłach, Muniakowicach i Polanowicach - całość zadania 842 480,99 zł, w tym 350 000 zł.