miasto słomniki z lotu ptaka

Gmina Słomniki co roku pozyskuje nowe środki zewnętrzne dofinansowujące projekty ważne dla rozwoju naszej gminy. Z nowo pozyskanych środków powstanie w najbliższym czasie m.in. żłobek, dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych, nowe drogi na terenie gminy w tym na obszarach scaleniowych w Słomnikach, będą także remontowane obiekty sakralne.

Gmina Słomniki złożyła wnioski i pozyskała środki na rok 2024 i 2025 na następujące inicjatywy:

  1. Program Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

Udzielenie dotacji na roboty przy sakralnych obiektach zabytkowych na terenie Gminy Słomniki.

Wartość zadania: 1.030.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.009.400,00 zł

  1. Program „Maluch+” – Gminie Słomniki zostały przyznane środki w wysokości 2.035.025 na utworzenie 50 miejsc w żłobku zł oraz w wysokości 504.800 zł na funkcjonowanie żłobka.
  2. Program „dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację tarasu, schodów wejściowych i podjazdu oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku urzędu miejskiego w kwocie ponad 206 000 zł (80 procent wartości inwestycji).
  3. Program Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków: – uzyskanie dofinansowania w wysokości 495 000 zł na remont konserwatorski budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej.
  4. Program Polski Ład edycja VIII

– uzyskanie  dofinansowania na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy Świt w Miłocicach w wysokości 6,8mln zł,

– uzyskanie dofinansowania na budowę drogi gminnej na obszarze po scaleniu w Słomnikach – I etap w wysokości 2 mln zł

  1. Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych

- dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 601765K na odcinku 1,140 km w miejscowości Prandocin Wysiołek

- dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 601778K na odcinku 2,926 km w miejscowości Wesoła i Ratajów gmina Słomniki w łącznej wysokości 2.116.644,20 zł (60% kosztów inwestycji).

  1. Cyberbezpieczny Samorząd – dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze szkoleniami dla pracowników, wdrożeniem systemów teleinformatycznych oraz  aktualizacją polityki bezpieczeństwa - 850 000 zł.
  2. PFRON  „Budowa środowiskowego budynku samopomocy w Miłocicach” na kwotę 1.200.000,00 zł. Szacowana wartość zadania 8.000.000,00 zł.