lizacja budynku domu samopomocy

Wniosek Gminy Słomniki o dofinansowanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach został pozytywnie oceniony w ramach zadania pt. "Dofinansowanie robót budowlanych (...) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów".

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 691/24 z dnia 26 marca 2024 roku zostały przyznane Gminie Słomniki środki finansowe PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosku  w roku 2024.

Obecnie pozyskane dofinansowanie na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach wynosi 7,3 mln zł.

Wcześniej zostały przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6,8 mln.

Koszt budowy tego obiektu ustalony w postępowaniu przetargowym został określony na kwotę 7.894.107,01 zł.

Więcej o inwestycji TUTAJ.

swit3
swit1
swit2
Previous Next Play Pause
1 2 3