W maju i czerwcu, dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach od Burmistrza Gminy Słomniki, w Centrum Kultury realizowany będzie projekt bezpłatnych warsztatów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słomniki.