most

Podpisano umowę na remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601800K w Smrokowie, który poprawi bezpieczeństwo kierowców, pieszych i estetykę tego miejsca.

Inwestycja będzie polegała na m.in. wykonaniu nowej izolacji poziomej konstrukcji nośnej,wykonaniu nowej nawierzchni, chodników, krawężników, remoncie balustrad, odtworzenia ściany oporowej, umocnień skarp. Prace wykona firma KORBUD Zdzisława Madej w Wiślicy, ul. Złota 10. Koszt inwestycji wyniesie 736 792,14 zł; planowany termin zakończenia prac to wrzesień br.

Prace wkrótce się rozpoczną, co przyniesie zmianę organizacji ruchu samochodowego na tej drodze, o czym będziemy Państwa informować.