bukiet kwiatów
Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

dzieci i młodizeż bawiąca się pod centrum kultury

Gmina Słomniki wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz pożytku publicznego; co roku Burmistrz Gminy Słomniki przeznacza na ten cel coraz więcej środków; w 2023 roku było to 750 000 zł.

jubilatka, burmistrz i kierownik USC pozują do zdjęcia

Piękny jubileusz setnych urodzin obchodziła w lutym mieszkanka naszej gminy pani Helena Szyba z Prandocina. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, składając w imieniu własnym życzenia oraz przekazując listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów i od Wojewody Małopolskiego.

burmistrz, skarbnik i wojewoda pozują do zdjęcia

27 lutego Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel i Skarbnik Gminy Słomniki Katarzyna Gąciarz-Wieczorek podpisali umowę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dotyczącą inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogłoszenie w sprawie Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu